Hackvad - utsedd till länets Naturpärla 2015

Naturpärlorna är extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige.

Enligt en omfattande undersökning utförd av TNS Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF är Hackvad i Lekebergs kommun 2015 års Naturpärla i Örebro län.

Våren och sommaren 2015 fick allmänheten i uppgift att rösta fram landets 21 vackraste naturpärlor, en för varje län. Alla pärlor har gemensamt att de är platser med det lilla extra vad det gäller vacker natur och att ha goda förutsättningar för att skapa fantastiska naturupplevelser. Detta är även platser med många hotade arter som därmed är i behov av extra skydd, vilket gör det ännu viktigare att lyfta dessa pärlor.

Besök gärna Världsnaturfonden WWF:s hemsida för att läsa mer om undersökningen och se vilka de andra vinnarna är.

Kandidaten med flest röster i Örebro län är alltså Hackvad som ligger i östra delarna av kommunen. Världsnaturfonden WWF skriver följande om Hackvad:

I Hackvad i Lekebergs kommun finns höjdryggar av morän, som kallas drumliner. Drumlinerna, som är ovala och långsträckta till formen, bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 – 13 000 år sedan. Dessa höjdryggar användes tidigare som färdvägar och boplatser. I området finns dessutom gott om vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Många av växterna i Hackvad är sådana som gynnas av betande djur; blekstarr, blåsuga, bockrot, gråfibbla, gökärt, harstarr, hirsstarr, liten blåklocka, nattviol, prästkrage, rödkämpar, stagg, vårbrodd, ängsviol och ängsvädd är några exempel. Hackvads ovanliga geologi och kulturmiljö gör att det är av riksintresse.

Söker du information om Lekebergs naturreservat och nationalparker, besök gärna Länsstyrelsens hemsida!