Vår turismfilm

Välkommen hit!

Som ett led i att sprida kunskap och skapa intresse för vår kommun har vi tagit fram en film som visar på flera av de turistiska värden som finns i Lekebergs kommun.

Låt dig inspireras!