Garphyttans Nationalpark

iStock_vitsippor.jpg

En av Sveriges äldsta nationalparker

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten.

Garphyttan avsattes som nationalpark redan 1909. Parken utgjorde tidigare huvuddelen av Östra gården Svenshyttan, ett gammalt bergmanshemman där laga skifte inte genomfördes helt. Nationalparkens syfte var vid bildandet att bevara ett vackert gammalt odlingslandskap med åkrar och ängar, avbrutna av backar och odlingsrösen.

Mer information om nationalparken finns här.

Vägbeskrivning
Nationalparken ligger 5 km sydväst om Garphyttans samhälle. Vägvisning finns från Lekhyttan, Lanna och Garphyttan. Vandringsleden Bergslagsleden, etappen mellan Suttarboda och Leken, passerar genom norra delen av parken. I parken finns även ett markerat stigsystem för besökare.

Visa stor karta