Limstensgruvorna i Tryggeboda

Limstensgruvorna3
Limstensgruvorna
Limstensgruvorna2

Fascineras av lämningar efter kalkstensbrytning

Norr om Tryggeboda finns ett gruvområde med spår från 1800-talets kalkstensbrytning.

På många håll runt om i Bergslagen har järnframställningen varit en viktig beståndsdel, så också i Lekeberg. Norr om Tryggeboda finner du rester av ett gruvområde och den kalkstensbrytning som en gång i tiden ägde rum här. Kalkstenen, eller limsten, var en viktig del av järnframställningen och i Tryggeboda upphörde brytningen av kalksten i slutet av 1800-talet.

Idag kan 12 meter höga öppningar och valv skådas på platsen för kalkstensbrottet. Som en bonus finns här tack vare kalkrik mark även ett antal intressanta växt- och mossarter. Titta noga på väggarna i gruvan så kan du se namn, initialer och datum som gruvarbetarna huggit in, som ett påminnelse av en tid för länge sedan.

Etapp 13 av Bergslagsleden passerar Tryggeboda och härifrån finns en återvändsled till gruvområdet. Mer information om Bergslagsleden finns här.

Visa stor karta